Дружествено право

Ние притежаваме познания и сериозен опит по всички корпоративни въпроси, започващи от създаването на дружества, реорганизиране и преобразуване на холдингови групи, ликвидация и несъстоятелност.

Ние ще подходим с разбиране към особеностите на Вашия бизнес, за да структурираме оптималната за спецификите му корпоративна структура, като отчитаме и всички данъчни аспекти. Въз основа на нашия опит ще Ви предложим адекватна регулация на отношенията между съдружниците, която е открита, справедлива и минимизира риска от блокиране на дейността на дружеството в случай на неразбирателства между тях, като предвижда ефективни процедури за решаване на такива ситуации.

Нашите международни контакти ни дават възможно да Ви предложим и корпоративни решения, които са удачни за експанзия на чужди пазари, като същевременно произтичащите от това рискове са прецизно управлявани.