Екип

Адвокат

Образование:
• Доктор – Софийски университет „Св. Климент Охридски”
• Изследователски престой – Макс-Планк Институт по чуждестранно и международно частно право, Хамбург, Германия (2007)
• Магистър – Софийски университет „Св. Климент Охридски” – абсолвент с най-висок успех от випуск (1995-1999)
Професионален опит:
Адвокат към Софийска адвокатска колегия – (2002 до сега)
Доцент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2015 до сега)
Главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2005 до 2015)
Член на Съвета по законодателство по гражданско правни въпроси към Министерството на правосъдието, България
Арбитър по вътрешни и международни дела към Арбитражния съд при Института по Международно частно право, България (2012 до сега)
Практика:
Международно частно право и процес, екзекватура на чуждестранни решения, търговско и дружествено право, вещно право, процесуално представителство.
Работни езици:
Български, Английски, Немски

Адвокат

Образование:
• Магистър – Софийски университет „Св. Климент Охридски” – 2006
• Магистър по Европейски науки – Европейски колеж към Университета в Хамбург, Германия, първенец на учебен курс 2007/2008
• Курс Justice, Harvard University чрез edX – 2013
• Курс Finance for Everyone: Smart Tools for Decision-Making, University of Michigan чрез edX – 2016
Професионален опит: Адвокат към Софийска адвокатска колегия – (2009 до сега)
Арбитър по вътрешни и международни дела към Арбитражния съд при Института по Международно частно право, България (2013 го сега)
Член на Съвета на Директорите на „Интеркарт Кредит” ЕАД (2010-2012)
Експерт от екипа, изпълняващ проект „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”, приоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система” (2011).
Координатор на проект „Повишаване на ефективността и отчетността на Търговския регистър в България” на Американска Търговска Камара в България (2009-2010)
Експерт по проекта на ААМР за въвеждане на електронен търговски регистър в България „Техническо съдействие на Агенцията по вписванията” (2006-2007).
Практика:
Корпоративно и финансово право, процесуално представителство, енергийно право, регулация на платежните системи и платежните услуги, лицензионни процедури, обезщетния от авиокомпании, търговско право, право на ЕС
Работни езици:
Български, Английски, Немски