Адвокатско съдружие “Мусева и Иванов” е създадено с намерението да бъде правен консултант, предоставящ услуги с дълбоко разбиране на всеки индивидуален случай. Адвокатско съдружие “Мусева и Иванов” е специализирано преди всичко в областта на търговското и международното частно право.

Адвокатско съдружие “Мусева и Иванов” предоставя пълен набор от консултантски услуги от началния момент на разглеждане на всеки конкретен проблем до неговото окончателно разрешаване.

По пътя на дискусия, в която се използват всички ресурси на Адвокатското съдружие “Мусева и Иванов” с цел постигането на максимален резултат, ние се надяваме да покажем в този интернет сайт, защо нашето съдружие е Вашето рационално решение.

Защо адвокатско съдружие “Мусева и Иванов”?

Като юридически консултант и източник на добавена стойност за Вас през целия бизнес процес, Адвокатското съдружие “Мусева и Иванов” е в състояние да координира и управлява процесите, които са необходими за оптимално крайно разрешаване на съответния бизнес случай.

Съществуват множество аспекти, които ни различават от останалите правни консултанти:

Познание на правната рамка – Ние разполагаме с ресурси, време, мотивация и квалификация от Европейски университети и колежи, които ни позволяват да предоставяме висококачествени правни услуги. В нашата работа ние следваме строги професионални принципи като коректност, разбиране на същината на бизнеса и интересите на двете страни, удовлетворяване на всички, които участват в дадена транзакция или процес;
Опит – Нашият екип има повече от десетилетен опит. Нашите професионални и лични качества са мощно средство за постигане на целите на нашите клиенти по търговски транзакции.
Индивидуален подход – Ние работим в тясна връзка с нашите клиенти, за да разберем най-добре техните индивидуални цели. Ние приемаме целите на нашите клиенти като лична отговорност и се стремим да им предложим най-доброто индивидуално разрешение.
Прецизно изпълнение – Ние не виждаме смисъл да създаваме у нашите клиенти очаквания, на които не можем да отговорим. При предоставяне на услуги ние отстояваме принципа, че нито ние, нито хората, с които работим, могат да приемат нещо, което не е с най-добро качество. Ние спазваме всички норми за конфиденциалност, за защита на данни и документи в съответствие с добрите практики и гладка комуникация между нас и нашите клиенти.
Партньори в чужбина – Ние сме горди да бъдем асоциирани с добре развити партньори в чужбина. Международната мрежа от наши партньори ни позволява да отговорим на очакванията на нашите клиенти в повече от 10 европейски държави.

Ние вярваме, че нашият професионален опит, като и задълбоченото познаване на правната рамка, ще допринесат за прецизното подреждане и изпълнение на Вашите планове.