Изпълнение на чужди съдебни и арбитражни решения

Нашата кантора предоставя високо специализирани услуги, свързани с признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения, както на територията на България, така и в други държави. Ние защитаваме както лицата, които искат да се ползват от правата си, така и тези, които се оказват жертва на опорочени процеси в чужбина.

Ние използваме всички механизми на българското, европейското и, благодарение на нашите партньори в чужбина, на чуждестранното право, с помощта на които защитаваме правата на нашите клиенти възможно най-пълноценно. Честно съчетаваме множество процедури (съдебни, изпълнителни, обезпечителни, административни и извънсъдебни), които практически лишават насрещната страна от полезни ходове.

Специализираните ни познания в тази област са на такова ниво, че членове на нашия екип са ангажирани с обучение на адвокати и магистрати по темата.