Лицензионни процедури

Ние предоставяме правни услуги по повод на лицензиране на финансови институции пред Българската народна банка и Комисията за Финансов Надзор.

Екипът ни разполага с богат опит в подготовката на документацията за лицензиране на платежни институции, дружества за електронни пари и инвестиционни посредници. Дълбокото разбиране на сложните финансови услуги ни дава възможност да Ви консултираме не само по правно издържаното оформяне на документацията, а и по оптималното структуриране на продуктите, които възнамерявате да предлагате. Ние ще Ви консултираме и за това как да дефинирате вътрешната организация на компанията си, така че да осигурите ефективност и нужната степен на контрол за доброто управление на рисковете, на които е изложена финансовата институция.