Обезщетения от авиокомпании

Ние притежаваме сериозен и успешен опит в съдебно и извънсъдебно събиране на обезщетения при проблеми с полети, като отмяна на полет, големи закъснения, отказан достъп до борда на самолета поради overbooking, загубен или повреден багаж, вкл. поради технически или други причини.

Ние познаваме отлично пряко приложимия Регламент на ЕС) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и работим постоянно с обилната практика на Съда на Европейския Съюз по тълкуване на Регламент 261/2004, която следим и познаваме в детайли. По тези причини разполагаме с квалификацията да определим прецизно в кои случаи отказите на авиопревозвача да платя обезщетение са неоснователни и следва да бъдат оспорени, включително и съдебно.

Благодарение на това сме осигурили ефективното получаване на обезщетения на стотици пътници. Водещите авиокомпании на Европейския пазар ни познават от години и знаят, че когато пътник се е потърсил нашите услуги, ние няма да се откажем, докато не получим дължащото му се обезщетение.