Правни анализи

Ние подготвяме детайлни правни анализи на съществуващи фактически и правни отношения с цел изработване на адекватен план за действие.

Нашата компетенция ще Ви гарантира ясна и пълна информация за всички правни аспекти, рискове и особености на транзакцията, която възнамерявате да извършите. Ние ще Ви помогнем да структурирате оптимално сделката от корпоративна и данъчна гледна точка, да обезпечите произтичащите от нея рискове с адекватни гаранции и при необходимост ще Ви консултираме и по въпросите на финансирането на сделката.