Grenzüberschreitende Schuldeneintreibung

Ние имаме дългогодишен опит в успешно трансгранично събиране на вземания, като предоставяме услуги, както на чуждестранни лица, имащи вземания в България, така и на кредитори от страната, изправени пред трудността да съберат дължимото им от базирани в други държави контрагенти.

Ние познаваме отлично и използваме целесъобразно с оглед конкретния случай различните механизми на правото на ЕС, които предоставят множество допълнителни възможности, както у нас, така и в останалите държави-членки на ЕС, благодарение на които много по-лесно, бързо и ефективно се постига успешен краен резултат.

При събирането на вземания ние анализираме всеки случай индивидуално и предлагаме цялостни стратегии и разрешения, които задължително включват проверка на бонитета на длъжника и налагане на обезпечения, най-често чрез блокиране на банкови сметки.

Ние сме честни и отговорни, поради което никога няма да се окажете заблудени относно действителните Ви шансове за успех и цената на защитата на Вашите права.