Internationales Privatrecht und Verfahren

Нашата кантора повече от петнадесет години успешно предоставя услуги в областта на международното гражданско, търговско, вещно, семейно и наследствено право. Правната уредба в тези области е изключително усложнена от преплитането на множество национални, международни и европейски норми. Ние познаваме този лабиринт на правото и успяваме да постигнем най-доброто за индивидуалната нужда на нашите клиенти.

Ако развивате международна търговия или Вие или Ваш близък живее в чужбина, ние може да Ви консултираме превантивно и при възникване на частноправни проблеми, както в България, така и във всяка друга държава по света.

Ние работим самостоятелно или в екип с наши партньори от страната или чужбина, както и с други колеги, които се нуждаят от нашите специализирани познания.