Процесуално представителство

Ние представляваме нашите клиенти пред български държавни и арбитражни съдилища като крайна форма на уреждане на техните спорове.

Ние гледаме на процесуалното представителство като комплексна услуга, която започва много преди отнасянето на спора за разрешаване от съдебен или арбитражен състав. Наш приоритет е да се опитаме да достигнем до приятелско разрешаване чрез преговори или медиация на всеки възникнал правен спор и приемаме това за задължителна фаза от него.

В случаите, когато преговорите не дават резултат, ние помагаме на клиента да обезпечи нужните му доказателства за защита на позицията му и анализираме критично предоставените от клиента материали, за да се убедим, че защитната теза и доказателствата не са уязвими в съдебното производство. Ако идентифицираме слабости и рискове ги разясняваме, за да може клиентът да вземе информирано решение за своята стратегия. За да защитим правата на нашите клиенти, винаги правим проверка на бонитета на насрещната страна и използваме всички възможни механизми за обезпечаване последващото изпълнение на решението.

Нашият професионален дълг ни задължава да водим процесите максимално ефективно, бързо и компетентно. Ние няма да шиканираме в процеса, да го бавим, злоупотребяваме с процесуални права или да използваме каквито и да е неправомерни методи за постигане на търсения резултат, така че ако имате подобни очаквания, не се обръщайте към нас.